English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1997-09-19, Kosztorys wstępny robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym przy ul. Stawowej 1A (koszt materiałów i robocizny) [nazwa red.]
Found : 412
View:
1. 

brak autora, 1997, Informacja dotycząca działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu wraz z kosztorysem prac remontowych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjnym na ul. Stawowej 1A [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gorący, Małgorzata, 1997-11-04, Pismo Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z wnioskiem o dofinansowanie 50 % kosztów zakupu i montażu dźwigu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych w Ośro

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gorący, Małgorzata, 1997-09-11, Pismo Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z prośbą o pomoc na wznowienie działalności szkoły i podjęcie zajęć rewalidacyjnych w Ośro

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, [1997], Opis działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl