English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Ochojska, Janina, 1997-09-24, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom we Wrocławiu Małgorzaty Gorący, z prośbą o przesłanie dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia [nazwa red.]
Found : 439
View:
1. 

Rezunow, Aleksandra, 1997-11-05, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu Małgorzaty Gorący, z załączoną umową, z dnia 5 XI 1997 r. pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna a Dolno

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gorący, Małgorzata, 1997-09-11, Pismo Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z prośbą o pomoc na wznowienie działalności szkoły i podjęcie zajęć rewalidacyjnych w Ośro

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gorący, Małgorzata, 1998-03-02, Pismo Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z informacją o załączonym protokole odbioru dźwigu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych oraz o rozliczeniu z otrzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [1997], Opis działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Gorący, Małgorzata, 1997-10-27, Pismo Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z podziękowaniem za zainteresowanie problemami związanymi ze skutkami powodzi w lipcu 1997

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Gorący, Małgorzata, 1997-11-04, Pismo Prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z wnioskiem o dofinansowanie 50 % kosztów zakupu i montażu dźwigu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych w Ośro

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1997, Informacja dotycząca działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu wraz z kosztorysem prac remontowych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjnym na ul. Stawowej 1A [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Gorący, Małgorzata, 1998-03-02, Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego przyznanego w oparciu o umowę zawartą w dniu 5 XI 1997 r., wraz z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl