English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Przybylska- Krukar, Barbara, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie [nazwa red.]
Found : 977
View:
1. 

Galińska, Barbara, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sabat, Elżbieta, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mroczkiewicz, Paweł, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czaja, Elżbieta, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bajer, Barbara, 2010-[01], Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Placówek Oświatowych w Kobielniku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stach, Agnieszka, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół w Rząsce- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Konewecka, Anna, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cybura, Danuta, 2010-03, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej- Curie i Szkoły Podstawowej w Łapczycy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sobana, Iwona, 2010-03-04, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Boras- Pociask, Dorota, 2010-[02], Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kielian, Karolina, 2010-01, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół- Szkoły Podstawowej w Rząsce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Klimczak, Justyna, 2009-11, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół w Mstowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wilczyńska, Justyna, 2009-10, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 w Warszawie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czyżewska, Izabela, 2009-[11], Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zaręba, Jolanta, 2009-09, Prośba o nadesłanie pakietu promocyjnego do Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl