English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Piekutowski, Jan, 1922-05-30, Pismo skierowane do Dyrektora Urzędu Emigracyjnego w Warszawie przez Jana Piekutowskiego z prośbą o dymisję
Found : 191
View:
1. 

1923-11-17, Pismo z Urzędu Emigracyjnego skierowane do Jana Piekutowskiego z prośbą o zakończenie etapu likwidacji Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1922-11-30, Podziękowanie skierowane do Jana Piekutowskiego – komisarza Urzędu Emigracyjnego – za życzliwość okazywaną Głównemu Komitetowi Pomocy Jeńcom i Repatriantom, który jest w trakcie likwidacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1924-06-25, Tymczasowe zwolnienie Jana Piekutowskiego ze składania wyjaśnień dotyczących działalności zlikwidowanego etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1923-05-01, Odpis z Urzędu Emigracyjnego z informacją o podwyżce pensji Jana Piekutowskiego wraz z dn. 1.05.1923 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1925-01-02, Pismo urzędowe skierowane przez Delegata Rządu w Wilnie do Jana Piekutowskiego z zawiadomieniem o ocenie pracy wykonywanej w 1924 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1925, Pismo urzędowe informujące, że Jan Piekutowski został zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu praktycznego na urzędnika I kategorii

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1924-04-08, Odpis zwolnienia Jana Piekutowskiego z zajmowanego stanowiska w związku z likwidacją Etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Grabski, Władysław, 1922-06-24, Podziękowanie skierowane do Jana Piekutowskiego za sumienną i dobrze wykonywaną pracę w Baranowiczach

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1923-10-10, Podziękowanie, skierowane do Jana Piekutowskiego, za zaproszenie na uroczystość poświęcenia pomnika upamiętniającego zmarłych pracowników Etapu Repatriacyjnego w Baranowiczach

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1925-12-02, Pismo urzędowe z informacją o przeniesieniu Jana Piekutowskiego na inne stanowisko wraz z dniem 16 listopada 1925

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1920-09-24, Polecenie objęcia stanowiska Delegata J.U.R. na województwo poznańakie z jednoczesnym pełnieniem dotychczasowych obowiązków skierowane do Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1927-07-19, Opisy kilku dokumentów w sprawie Jana Piekutowskiego, starosty powiatu Mołodeczańskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1927-06-13, Zawiadomienie o delegacji Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1927-05-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko Starosty w Mołodecznie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl