English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1923-03-22, Odpis dokumentu urzędowego potwierdzającego nadanie Janowi Piekutowskiemu srebrnego krzyża za pomoc placówkom Polskiego Czerwonego Krzyża
Found : 427
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1924-06-21, Zaświadczenie wydane Janowi Piekutowskiemu z informacją o odbytym stażu pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1920-12-30, Karta służbowa wydana Janowi Piekutowskiemu z informacją o objęciu stanowiska delegata w Baranowiczach i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1926-06-22, Przyznanie Janowi Piekutowskiemu urlopu zdrowotnego i wypoczynkowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Raczkiewicz, Władysław, 1928-11-16, Udzielenie Janowi Piekutowskiemu dwutygodniowego urlopu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1922-05-01, Odpis zaświadczenia o wykonywanej pracy, wydanego 14 listopada 1918 roku przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego Janowi Piekutowskiemu

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1925-06-30, Mianowanie Jana Piekutowskiego prowizorycznym urzędnikiem administracyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1918-08-07, Świadectwo pracy wydane Janowi Piekutowskiemu przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1923-05-01, Odpis z Urzędu Emigracyjnego z informacją o podwyżce pensji Jana Piekutowskiego wraz z dn. 1.05.1923 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1924-04-08, Odpis zwolnienia Jana Piekutowskiego z zajmowanego stanowiska w związku z likwidacją Etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1927-07-19, Opisy kilku dokumentów w sprawie Jana Piekutowskiego, starosty powiatu Mołodeczańskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1928-03-06, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z gratulacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1916-05-20 ,Pismo Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie do Stanisława Moskalewskiego zawiadamiające o przekazaniu Janowi Piekutowskiemu informacji o przyznaniu mu posady instruktora C.K.O. w Okręgu Kijowskim, którą obejmie najwcześniej na początku czerwca (p

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wańko[...], Maria, 1923-03-17, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniem za życzliwość i pomoc

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl