English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1925-06-30, Mianowanie Jana Piekutowskiego prowizorycznym urzędnikiem administracyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Found : 466
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1927-10-18, Zaświadczenie potwierdzające udział Jana Piekutowskiego - starosty powiatu mołodeczańskiego - w IV kursie instrukcyjnym dla starostów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1927-05-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko Starosty w Mołodecznie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1927-12-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko starosty w Mołodecznie, w dotychczasowym, VII stopniu służbowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1923-11-17, Pismo z Urzędu Emigracyjnego skierowane do Jana Piekutowskiego z prośbą o zakończenie etapu likwidacji Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1924-06-25, Tymczasowe zwolnienie Jana Piekutowskiego ze składania wyjaśnień dotyczących działalności zlikwidowanego etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1924-04-08, Odpis zwolnienia Jana Piekutowskiego z zajmowanego stanowiska w związku z likwidacją Etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1923-05-01, Odpis z Urzędu Emigracyjnego z informacją o podwyżce pensji Jana Piekutowskiego wraz z dn. 1.05.1923 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1924-06-21, Zaświadczenie wydane Janowi Piekutowskiemu z informacją o odbytym stażu pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1920-12-30, Karta służbowa wydana Janowi Piekutowskiemu z informacją o objęciu stanowiska delegata w Baranowiczach i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1928-03-06, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z gratulacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1924-06-21, Odpis pisma skierowanego do Jana Piekutowskiego z informacją o przygotowaniu odpisów zaświadczeń o pracy oraz innych dokumentów osobistych i wysłaniu ich w załącznikach

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1920-12-30, Polecenie zlikwidowania delegatury Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników w dawnym zaborze pruskim i objęcie stanowiska delegata w okręgu baranowickim i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach od dn. 1 stycznia 1920 roku przez Jana Pieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1923-03-22, Odpis dokumentu urzędowego potwierdzającego nadanie Janowi Piekutowskiemu srebrnego krzyża za pomoc placówkom Polskiego Czerwonego Krzyża

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1915-09-09, Kopia pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skierowanego do Gubernatorów i Naczelników Miast z prośbą o wsparcie pełnomocników Centralnego Komitetu Obywatelskiego zajmującego się pomocą uchodźcom

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl