English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1928-12-12, Pożegnanie Jana Piekutowskiego przez współpracowników
Found : 1258
View:
1. 

1938-03-12, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniami

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1928-03-06, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z gratulacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1928-09-24, List urzędowy skierowany do starosty pow. mołodeczańskiego, Jana Piekutowskiego, z informacją o przesłaniu zarysu historii 86 pułku piechoty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1925-01-02, Pismo urzędowe skierowane przez Delegata Rządu w Wilnie do Jana Piekutowskiego z zawiadomieniem o ocenie pracy wykonywanej w 1924 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1925-12-30, Telegram z informacją o delegowaniu Jana Piekutowskiego do Wilna w celu odebrania odznaczenia z rąk Ministra

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1927-07-19, Opisy kilku dokumentów w sprawie Jana Piekutowskiego, starosty powiatu Mołodeczańskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1927-06-13, Zawiadomienie o delegacji Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1925-12-30, Informacja o delegowaniu Jana Piekutowskiego do Wilna po odbiór odznaczenia z rąk Ministra

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1927-05-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko Starosty w Mołodecznie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1925-12-02, Pismo urzędowe z informacją o przeniesieniu Jana Piekutowskiego na inne stanowisko wraz z dniem 16 listopada 1925

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1925-06-30, Mianowanie Jana Piekutowskiego prowizorycznym urzędnikiem administracyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1927-03-26, Zaświadczenie zawiadamiające o wyjeździe Jana Piekutowskiego - p.o. starosty powiatu święciańskiego - na pogranicze polsko-litewskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1928-11-22, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z wezwaniem do natychmiastowego przybycia do Wilna w zastępstwie Stanisława Kirtiklisa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1927-10-25, Zawiadomienie o zakwalifikowaniu Jana Piekutowskiego do I kategorii służbowej urzędników administracyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1927-10-18, Zaświadczenie potwierdzające udział Jana Piekutowskiego - starosty powiatu mołodeczańskiego - w IV kursie instrukcyjnym dla starostów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl