English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2003-04-22, Wycinek prasowy pt. „Wieści z uczelni”, zawierający informacje o organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i Uniwersytet Opolski zbiórce pieniędzy na akcję pomocy ofiarom wojny w Iraku, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 94 [nazwa red.]
Found : 1012
View:
1. 

Kowalski, Jakub, 2003-03-26, Artykuł prasowy Jakuba Kowalskiego pt. „Charytatywni komandosi. Organizacje humanitarne pomagają ofiarom”, dotyczący zbiórki pieniędzy na rzecz pomocy ludności Iraku, organizowanej przez Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polską Akcję Humanitarną, „Rzeczpospolita”,

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2003-03-25, Wycinek prasowy pt. „Irakijczykom”, dotyczący zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych dla ofiar wojny w Iraku, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 71 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/31 Pomoc Sri Lance

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2003-04-01, Artykuł prasowy pt. „Głód też zabija. Irakowi grozi katastrofa humanitarna”, zawierający informacje o międzynarodowej pomocy humanitarnej dla ludności Iraku oraz o organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną pomocy rzeczowej i finansowej dla Irakijczyków, „Gazeta Olsztyńska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

2003-03-21, Wycinek prasowy pt. „Możemy pomóc. Rozpoczęło się zbieranie darów”, zawierający informacje o zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż i Polską Akcję Humanitarną zbiórce darów pieniężnych i rzeczowych na rzecz pomocy dla mieszkańców Iraku, „Kurier Poranny”, nr 68 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2003-04-03, Wycinek prasowy pt. „Puste konta. Polska Akcja Humanitarna i Polski Czerwony Krzyż pomaga Irakijczykom”, dotyczący zbiórki pieniędzy na pomoc dla ludności cywilnej w Iraku, zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i Polski Czerwony Krzyż, „Gazeta Krakowska”, nr 79 [nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2003-03-21, Wycinek prasowy pt. „Pomóżmy ofiarom wojny. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna apelują o pomoc dla dotkniętej wojną ludności Iraku”, dotyczący zbiórki pieniędzy dla Irakijczyków, „Dziennik Łódzki”, nr 68 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2003-03-21, Wycinek prasowy pt. „Pomoc dla Irakijczyków”, dotyczący zainicjowanej przez Polską Akcję Humanitarną pomocy żywnościowej dla ludności Iraku, „Dziennik Wschodni”, nr 68 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/02 Działalność Fundacji EquiLibre

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl