English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Lista osób, firm, organizacji i instytucji, które wspomogły finansowo Polską Akcję Humanitarną w ramach akcji dożywiania [ubogich dzieci z rejonu Bieszczad], wraz z podaniem ilości pozyskanych pieniędzy [nazwa red.]
Found : 542
View:
1. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995, Lista osób, deklarujących chęć pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad], wraz z informacjami o sumach wpłaconych przez niektóre z wymienionych osób w ramach pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad] oraz danymi adresowymi wymienionych osób [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Lista sponsorów zaangażowanych w akcję pomocy Bieszczadom – osób prywatnych oraz firm, instytucji i placówek, wraz z ich danymi adresowymi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Lista sponsorów – osób prywatnych oraz firm, do których wysłano podziękowania od Polskiej Akcji Humanitarnej za udział w akcji pomocy Bieszczadom [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, brak daty, Sygnowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku wykaz zawierający dane adresowe osób oferujących pomoc i opiekę uczniom ze szkół podstawowych na terenie Bieszczad oraz lista tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ochojska, Janina, 1995-11-22, Pismo Janiny Ochojskiej do Piotra Smólskiego, Prezesa Zarządu Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., z prośbą o przekazanie sprzętu komputerowego, będącego w posiadaniu Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. w ramach pomocy dla ubogich dzieci z rejonu Bieszczad, z inforamacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/26 Program Edukacji Humanitarnej i Rozwojowej PAH. Sieć trenerów – wolontariuszy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/31 Pomoc Sri Lance

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Harowicz, Irena, 1996-09-13, List do Moniki Wójcik z Polskiej Akcji Humanitarnej, dotyczący zadeklarowanej pomocy finansowej małżeństwa Harowiczów dla dzieci [bieszczadzkich] znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl