English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Sygnowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku wykaz zawierający dane adresowe osób oferujących pomoc i opiekę uczniom ze szkół podstawowych na terenie Bieszczad oraz lista tychże uczniów [nazwa red.]
Found : 552
View:
1. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Błaszczyk, Adam, 1995-11-10, Pisma z Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku do Janiny Ochojskiej z prośbą o sfinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną pobytu w internacie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wraz z listą tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Błaszczyk, Adam, 1995-11-10, Pisma z Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku do Janiny Ochojskiej z prośbą o sfinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wraz z listą tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995, Lista osób, deklarujących chęć pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad], wraz z informacjami o sumach wpłaconych przez niektóre z wymienionych osób w ramach pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad] oraz danymi adresowymi wymienionych osób [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-11-23, Pismo z Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim z prośbą o udzielenie pomocy finansowej uczniom Zespołu Szkół Technicznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wraz z listą tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Wykaz szkół podstawowych z gmin Lesko, Olszanica, Baligród, Lutowiska, Ustrzyk Dolne, Solina, Czarna, wraz z numerami ich kont bankowych, dostarczony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, brak daty, Lista osób, firm, organizacji i instytucji, które wspomogły finansowo Polską Akcję Humanitarną w ramach akcji dożywiania [ubogich dzieci z rejonu Bieszczad], wraz z podaniem ilości pozyskanych pieniędzy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Lupa, Arkadiusz, 1995-11-14, Pismo z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prosbą o udzielenie pomocy finansowej uczniom liceum, z listą uczniów wymagających sfinansowania obiadów w internacie przy Szkole Pods

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Lista sponsorów zaangażowanych w akcję pomocy Bieszczadom – osób prywatnych oraz firm, instytucji i placówek, wraz z ich danymi adresowymi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Lista sponsorów – osób prywatnych oraz firm, do których wysłano podziękowania od Polskiej Akcji Humanitarnej za udział w akcji pomocy Bieszczadom [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Wykaz kilkunastu przedszkoli na terenie Bieszczad wraz z numerami ich kont bankowych, dostarczony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, brak daty, Wykaz kilku szkół ponadpodstawowych na terenie Bieszczad wraz z numerami ich kont bankowych, dostarczony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Samek, Ryszard, 1995-12-20, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Leśnych w Lesku do Janiny Ochojskiej z prośbą o pomoc finansową dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku – m.in. w zakresie sfinansowania obiadów, z odręczną adnotacją [Janiny Ochojskiej do współpracowników z Polskiej Akcji Humanitarnej], w

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl