English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1995-12, Wzór umowy o finansowanie dożywiania dzieci zawartej między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Wisłoku Wielkim [nazwa red.]
Found : 676
View:
1. 

brak autora, 1995-12, Wzór umowy o finansowanie dożywiania dzieci zawartej między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Moszczańcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995-12, Wzór umowy o finansowanie dożywiania dzieci zawartej między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Smolniku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Baligrodzie, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Baligrodzie przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Łodynie, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Łodynie przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Lutowiskach, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Lutowiskach przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Rzepedzi, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Rzepedzi przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Paszowej, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Paszowej przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Ropience, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Ropience przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Wołkowyi, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Wołkowyi przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Zwierzyniu, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Zwierzyniu przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1995-12, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Stefkowej, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Stefkowej przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Średniem Wielkiem, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Średniem Wielkiem przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl