English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2006, Ulotka dotycząca [pomocy ofiarom wojny w Libanie] [nazwa red.]
Found : 1657
View:
1. 

brak autora, brak daty, Broszura pt. „Enhancing water and sanitation conditions in refugee camps in Jenin & Nablus (Askar Camp) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/35 Materiały reklamowe i informacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej – foldery, ulotki, plakaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl