English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2001-06-29, Wycinek prasowy pt. „Powodzianom z Syberii”, dotyczący koncertu zorganizowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rzecz pomocy powodzianom z Syberii, „Gazeta wyborcza Stołeczna”, nr 150 [nazwa red.]
Found : 993
View:
1. 

brak autora, 2001-07-01, Artykuł prasowy pt. „Piękny gest, którego zabrakło”, zawierający m.in. informacje na temat starań Polskiej Akcji Humanitarnej o pomoc dla powodzian z Syberii oraz tekst Katarzyny Montgomery poświęcony Polonii na Syberii, „Gazeta Wyborcza”, nr 160 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2001-08-31, Wycinek prasowy pt. „Artyści dla Sokolnik. Aukcja na rzecz powodzian”, dotyczący aukcji przedmiotów przekazanych Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz pomocy powodzianom, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 203 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Оорзкак, 2001-05-26, Artykuł pt. „Nadzwyczajna sytuacja. Orędzie wygłoszone przez radio Prezydenta Republiki Tuwa Sz. D. Oorżaka do ludności republiki 24 V 2001” dotyczący powodzi, które nawiedziły Republikę Tuwę w Rosji, „Tumińska Prawda. Społeczno-Polityczna Gazeta” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [2001], Artykuł pt. „Następstwa powodzi. Trzeba oszacować skutki/uszkodzenia”, dotyczący skutków powodzi w Tuwie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, [2001], Artykuł pt. „Szacunek/oblicznia zniszczeń powodzi”, dotyczący powodzi w Tuwie w 2001 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Кривдик, B., [2001], Artykuł W. Kriwdika pt. „Nadzwyczajna sytuacja. Okazać pomoc każdemu”, dotyczący powodzi w Tuwie, oraz artykuł J. Berszanskich pt. „Usuwanie skutków powodzi, ale...”, „Tuwińska Prawda. Społeczno - Polityczna Gazeta” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Кривдик, B., [2001]-05-24, Artykuł W. Kriwdika pt. „Nadzwyczajna sytuacja. Niespokojny Jenisej”, dotyczący wylewów-powodzi spowodowanych przez rzekę Jenisej na terenie Republiki Tuwa, „Tumińska Prawda. Społeczno - Polityczna Gazeta” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2002-02-09 - 2002-02-10, Wycinek prasowy pt. „Pomagamy powodzianom”, dotyczący przeprowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną w Jankach k. Warszawy zbiórki pieniędzy na sfinansowanie pomocy dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi w 2001 roku, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 34 [nazwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, [2001], Wycinki prasowe w jęz. tuwińskim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2001-12-13, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja Gazety, PAH i Radia Zet”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian w Lachowicach, podjętej przez Polską Akcję Humanitarną i „Gazetę Wyborczą”, Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 291 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2001-08-17, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informacje o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 191 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2001-08-14 - 2001-08-15, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informacje o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 189 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2001-08-13, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informacje o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 188 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2001-08-11 - 2001-08-12, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informację o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 187 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2001-08-01, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informację o możliwości przynoszenia darów na rzecz powodzian do biura Polskiej Akcji Humanitarnej, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 178 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl