English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Opis przebiegu służby wojskowej Idziego Kupczyka w okresie II wojny światowej [nazwa red.]
Found : 448
View:
1. 

Życiorys [Idziego Kupczyka, zawierający informację o służbie w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

List Haliny Brzozy, córki Idziego Kupczyka do Janusza Bohdanowicza z podziękowaniem za przygotowanie pracy historycznej, dotyczącej działalności AK na Wileńszczyźnie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Fotografie Idziego Kupczyka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Notatka zawierająca datę śmierci Idziego Kupczyka (23 lutego 1990) oraz miejsce pochówku (Poznań) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Świadectwo [ukończenia Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie przez Idziego Kupczyka w 1932 roku – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zaświadczenie [Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej o przybyciu do Polski z ZSRR i rejestracji Idziego Kupczyka na Punkcie Przyjęcia w Białej-Podlaskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dyplom Akademii Rolniczej w Poznaniu informujący o nadaniu tytułu honoris causa doctoris dla Ryszarda Manteuffla [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl