English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
List Haliny Brzozy, córki Idziego Kupczyka do Janusza Bohdanowicza z podziękowaniem za przygotowanie pracy historycznej, dotyczącej działalności AK na Wileńszczyźnie [nazwa red.]
Found : 307
View:
1. 

Życiorys [Idziego Kupczyka, zawierający informację o służbie w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Opis przebiegu służby wojskowej Idziego Kupczyka w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Fotografie Idziego Kupczyka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Notatka zawierająca datę śmierci Idziego Kupczyka (23 lutego 1990) oraz miejsce pochówku (Poznań) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Świadectwo [ukończenia Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie przez Idziego Kupczyka w 1932 roku – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zaświadczenie [Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej o przybyciu do Polski z ZSRR i rejestracji Idziego Kupczyka na Punkcie Przyjęcia w Białej-Podlaskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dyplom Akademii Rolniczej w Poznaniu informujący o nadaniu tytułu honoris causa doctoris dla Ryszarda Manteuffla [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/1186 Solidarni

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.19 Listy Ryszarda Kamińskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.20 Listy Michała Musielaka do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW II/0001/Ł Autor nieznany

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/1179 Solidarność Poznań. Organ Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl