English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Fiszka z wypisem informacji o akcjach Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej [nazwa red.]
Found : 878
View:
1. 

Wzory ankiet zawierające pytania o służbę w Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wypis ze źródeł niemieckich: dokumenty sztabowe z 1944 r., dotyczące partyzantki polskiej na Wileńszczyźnie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Opracowanie dotyczące działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wykaz pseudonimów bez ustalonych nazwisk osób należących w okresie wojny do Armii Krajowej na Wileńszczyźnie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

List dotyczący prowadzonej kwerendy o żołnierzach Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Notatki dotyczące akcji zbrojnych prowadzonych z inicjatywy Oddziału Partyzanckiego „Żuka” w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Lista byłych żołnierzy AK z poszczególnych miast Polski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lista adresowa byłych żołnierzy AK [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mogiła w Surkontach [wspomnienia z okresu II wojny światowej, dotyczące bitwy pod Surkontami - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Szlak bojowy 1 Brygady AK „Juranda” na Wileńszczyźnie. Mapa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Epizod nowogródzki [wspomnienia dotyczące bitwy pod Surkontami w okresie II wojny światowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW II/0001/Ł Autor nieznany

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Opis przebiegu służby wojskowej Idziego Kupczyka w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zaświadczenie Józefa Bujnowskiego w sprawie służby Haliny Chmielewskiej z d. Sienkiewicz w Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl