English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Jagoda, por. Topór, Śnieżka, Baśka i Oleńka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa 10 sierpnia 1944 r.
Found : 1346
View:
1. 

Stary, Niemowa, Lolek, Dąb, Wierzba, Oleńka, Silny, Bart, Kruk, Ryki, Brysk, Cym, Szczygieł, Śnieżka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa, 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego Kowary podczas Dnia Lasu, Kowary, kwiecień 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nadleśnictwo Państwowe Kowary, Mirosław Wroczyński z żoną, lata 40-50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, Kowary, styczeń-luty 1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, kowary, 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Prof. Zofia Borkowska, nauczycielka języka francuskiego w gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Kościelna przed budynkiem szkoły, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zdjęcie portretowe Mirosława Wroczyńskiiego w mundurze pracownika Nadleśnictwa Państwowego, 1946 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Prof. Andrzej Bujniak, nauczyciel zajęć praktycznych w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prof. Czesław Pietrasz, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem szkoły, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Prof. Aleksy Kalichiewicz, nauczyciel fizyki w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Prof. Józef Dańkowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prof. Stefan Sobierajski, nauczyciel muzyki i śpiewu w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prof. Stefan Kulczyński, nauczyciel fizyki w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem szkoły, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Tablica pamięci poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny, profesorom i wychowankom państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok, 23 czerwca 1957 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Grono pedagogiczne Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok, 1934 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl