English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Stary, Niemowa, Lolek, Dąb, Wierzba, Oleńka, Silny, Bart, Kruk, Ryki, Brysk, Cym, Szczygieł, Śnieżka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa, 10 sierpnia 1944 r.
Found : 492
View:
1. 

Jagoda, por. Topór, Śnieżka, Baśka i Oleńka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia zasadniczej służby wojskowej przez Mirosława Wroczyńskiego, Białystok, 26 maja 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia zasadniczej służby wojskowej przez Mirosława Wroczyńskiego, Białystok, 26 maja 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia zasadniczej służby wojskowej przez Mirosława Wroczyńskiego, Białystok, 26 maja 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nadleśnictwo Państwowe Kowary, Mirosław Wroczyński z żoną, lata 40-50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego Kowary podczas Dnia Lasu, Kowary, kwiecień 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, Kowary, styczeń-luty 1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, kowary, 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prof. Zofia Borkowska, nauczycielka języka francuskiego w gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Kościelna przed budynkiem szkoły, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zdjęcie portretowe Mirosława Wroczyńskiiego w mundurze pracownika Nadleśnictwa Państwowego, 1946 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Prof. Andrzej Bujniak, nauczyciel zajęć praktycznych w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prof. Czesław Pietrasz, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem szkoły, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prof. Aleksy Kalichiewicz, nauczyciel fizyki w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prof. Józef Dańkowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Prof. Stefan Sobierajski, nauczyciel muzyki i śpiewu w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl