English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
W ogrodzie przed domem, ul. Kamienna 4, Białystok, lata 30. XX w.
Found : 1934
View:
1. 

W ogrodzie przed domem, ul. Kamienna 4, Białystok, maj 1933 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

W ogrodzie przed domem, ul. Kamiennaj 4, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

W ogrodzie przed domem, ul. Kamienna 4, Białystok, maj 1933 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Halina Lubecka z córkami sąsiadów w ogrodzie przed domem, ul. Skorupskiej 40, Białystok, lata 60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

W ogrodzie przed domem, ul. Staszica 7, Białystok, 1970 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

W ogrodzie przed domem, ul. Staszica 7, Białystok, 1972 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zdjęcie rodzinne w ogrodzie, ul. Grzybowa 2, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zdjęcie rodzinne w ogrodzie, ul. Grzybowa 2, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

W ogrodzie, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów w ogrodzie, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mężczyzna w ogrodzie, ul. Skoruspka 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zdjęcie w ogrodzie, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Roman Tylicki w ogrodzie, ul. Słonimska 6, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Maria Brzozowska i Stanisława Karalus przed domem, ul. Poprzeczna 2, Białystok, 1937-1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Roman i Michalina Tyliccy przed domem, ul. Słonimska 6, Białystok, 1935 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl