English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Zdjęcie rodzinne Buchholzów przed domem, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.
Found : 1936
View:
1. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów przed domem, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów przed domem, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów przed domem, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów przed domem, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów przed domem, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów przed domem, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów w ogrodzie, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dom Buchholzów, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zdjęcie w ogrodzie, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mężczyzna w ogrodzie, ul. Skoruspka 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

W ogrodzie, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Mikołaj Sztajnfeld, ul. Skorupska 40, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zdjęcie rodzinne Buchholzów w ogrodzie, ul. Skorupska 40, Białystok, początek XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Halina Lubecka z córkami sąsiadów w ogrodzie przed domem, ul. Skorupskiej 40, Białystok, lata 60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl