English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Nagroda przyznana Mirosławowi Zbichorskiemu za projekt pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej i pomnika Obrońców Białegostoku, Białystok, 22 października 1975 r.
Found : 1926
View:
1. 

Nagroda dla Mirosława Zbichorskiego, Andrzeja Chwalibóga, Jerzego Grygorczuka i Antoniego Maleckiego za projekt pomnika Obrońców Białegostoku 1939 r., Warszawa, 15 maja 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "45. Rocznica Września", Białystok, 3-12 listopada 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "40. lat Polski Ludowej", Białystok, 1-27 czerwca 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Legitymacja potwierdzająca przyznanie Januszowi Mozolewskiemu „Złotej Odznaki P. Z. B.”, 29 października 1987 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Legitymacja poświadczająca przyznanie Wilhelmowi Bilewiczowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Rodzin Ziemi Wołkowyskiej w Gdańsku, 3 maj, 2001 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Legitymacja poświadczająca przyznanie Wilhelmowi Bilewiczowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Rodzin Ziemi Wołkowyskiej w Gdańsku, 3 maj, 2001 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Legitymacja poświadczająca przyznanie Wilhelmowi Bilewiczowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Rodzin Ziemi Wołkowyskiej w Gdańsku, 3 maj, 2001 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Tablica pamięci poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny, profesorom i wychowankom państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok, 23 czerwca 1957 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ul. Spacerowa 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ul. Spacerowa 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej (tajne nauczanie) Mirosława Szumskiego, Białystok, 1942 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl