English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.
Found : 93
View:
1. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PL.2004 Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bogusław Smolarek. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Nagroda przyznana Mirosławowi Zbichorskiemu za projekt pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej i pomnika Obrońców Białegostoku, Białystok, 22 października 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nagroda dla Mirosława Zbichorskiego, Andrzeja Chwalibóga, Jerzego Grygorczuka i Antoniego Maleckiego za projekt pomnika Obrońców Białegostoku 1939 r., Warszawa, 15 maja 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "45. Rocznica Września", Białystok, 3-12 listopada 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "40. lat Polski Ludowej", Białystok, 1-27 czerwca 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/1099 Wybór. Pismo o sprawach kultury

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Marian Jerzy Łukjaniuk (po lewej), ślusarz wydział doświadczalny (hala 1 C), z synem inż. Mironem Mirosławem Łukjaniukiem (po prawej), ul. Łąkowa 3, Białystok, około 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, Kowary, styczeń-luty 1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dyplom potwierdzający wpisanie Teodora Sołowieja do księgi zasłużonych dla miasta Białegostoku, Białystok, 22 lipca 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Związek Osadników Wojskowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl