English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Zaświadczenie Romana Tylickiego o ukończeniu pierwszej klasy w Prywatnej Szkole Powszechnej 3-go stopnia B. Woźnickiej, Białystok, 21 czerwca 1939 r.
Found : 1056
View:
1. 

Roman Tylicki (w środku) na spacerze z wujostwem, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Roman Tylicki z wujkiem, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roman Tylicki z wujostwem na spacerze, Rynek Kościuszki, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Roman Tylicki z wujkiem Józefem Tylickim, ul. Słonimska 6, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Roman Tylicki w ogrodzie, ul. Słonimska 6, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Roman i Michalina Tyliccy obok rzeźby "Psa Kawelina", Park Planty, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Michał (ojciec0 i Roman Tyliccy na dachu gołębnika, ul. Słonimska 6, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Michalina Tylicka, Rynek Kościuszki, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rodzinny spacer, Park Planty, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rodzinny spacer, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rodzinny spacer, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Tramwaj konny, ul. Warszawska, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Podopieczni przedszkola, ul. Słonimska 1, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Helena Tylicka z córką, ul. Słonimska 6, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rodzina Tylickich na cmentarzu, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl