English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Mężczyźni pracujący w ogrodzie, Białystok, lata 50-60 XX w.
Found : 1937
View:
1. 

Mężczyzna na ławce w ogrodzie, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Mężczyzna na ławce w ogrodzie, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roman Maksimiuk z uczniami, Białystok, lata 50-60 XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

ul. Próżna 2, Białystok, lata 50-60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ogród przed domem, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ogród przed domem, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60 XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ogród przed domem, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60 XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ogród przed domem, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dziecko w ogrodowej altance, ul. Kraszewskiego, Białystok, lata 50-60 XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Podwórze domu, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60 XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mężczyzna w ogrodowej altance, ul. Kraszewskiego, Białystok, lata 50-60 XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dziecko w ogrodzie, ul. Próżna 2, Białystok, 1962 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieci w ogrodzie, ul. Próżna 2, Białystok, 1976 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zdjęcie rodzinne w ogrodzie, ul. Próżna 2, Białystok, 1972 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Podwórze domu, ul. Słonimska 42, Białystok, lata 50-60 XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl