English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Pozwolenie na budowę mieszkalnego poddasza w nieruchomości należącej do Wincentego Prusa przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 26 października 1923 r.
Found : 1185
View:
1. 

Kwit potwierdzający pobranie opłaty za ubezpieczenie od ognia nieruchomości należącej do Wincentego Prusa przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 21 września 1929 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwit potwierdzający pobranie opłaty za ubezpieczenie od ognia nieruchomości należącej do Wincentego Prusa przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 3 kwietnia 1930 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Lista lokatorów nieruchomości należącej do Wincentego Prusa, ul. Koszykowa 4, Białystok, 1931 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pozwolenie na budowę domu przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 20 maja 1919 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pismo z Izby Skarbowej w Białymstoku do Wincentego Prusa w sprawie wysokości podatku od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 27 czerwca 1931 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwit wystawiony na Wincentego Prusa przez Magistrat miasta Białegostoku tytułem podatku od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 18 maja 1930 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwit wystawiony na Wincentego Prusa przez Magistrat miasta Białegostoku tytułem podatku od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 10 marca 1931 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nakaz płatniczy wystawiony na Wincentego Prusa za podatek od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4 i 4a, Białystok, 4 listopada 1927 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nakaz płatniczy wystawiony na Wincentego Prusa za podatek od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 2 kwietnia 1928 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nakaz płatniczy wystawiony na Wincentego Prusa za podatek od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 19 czerwca 1927 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Nakaz płatniczy wystawiony na Wincentego Prusa za podatek od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 1928 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nakaz płatniczy wystawiony na Wincentego Prusa za podatek od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 1926 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nakaz płatniczy wystawiony na Wincentego Prusa za podatek od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 14 grudnia 1930 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nakaz płatniczy wystawiony na Wincentego Prusa za podatek od lokali w nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 1929 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwit potwierdzający pobranie opłaty od Wincentego Prusa za podatek od nieruchomości przy ul. Koszykowej 4, Białystok, 27 sierpnia 1930 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl