English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Na tarasie, po środku Eugenia Miller, za nią Alfred Miiller, Bojary, Białystok, XX w.
Found : 1937
View:
1. 

Zdjęcie rodzinne Millerów, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zdjęcie rodzinne Millerów, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Henryk Miller (siedzi z prawej) z kolegami z wojska, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spacer po mieście, ul. Kilińskiego, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Romuald Miller na zaporze wodnej, Karpacz, 12 maja 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zdjęcie rodzinne Millerów, Białystok, 1896-1908 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spacer po mieście, ul. Kilińskiego, Białystok, 2 stycznia 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Eugenia Rynkiewicz na ganku domu przy ul. Wiktorii 17, Białystok, około 1970 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Eugenia Rynkiewicz, zdjęcie portretowe, Białystok, 1959 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ul. Spacerowa 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ul. Spacerowa 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Podwórko przy ul. Skorupskiej 30, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dom przy ul. Poprzecznej 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przed domem, ul. Skorupskiej 28 Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Róg ul. Słonimskiej i Starobojarskiej, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl