English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Zdjęcie rodzinne Koronkiewiczów w atelier fotgraficznym,1911-12 r.
Found : 1949
View:
1. 

Zdjęcie rodzinne Koronkiewiczów w atelier fotograficznym, Białystok, lata 40-50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zdjęcie rodzinne Rynkiewiczów w atelier fotograficznym, początek lat 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Eugenia Rynkiewicz, zdjęcie portretowe, Białystok, 1959 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zdjęcie rodzinne Rynkiewiczów, ul. Skorupska 28, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Od góry: Irena Gułajska, Eugenia Rynkiewicz i Henryk Koronkiewicz, zdjęcie w atelier fotograficznym, Białystok, 1932 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Aleksander Rynkiewicz, zdjęcie portretowe, Białystok, lata 40-50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Od lewej: Eugenia Rynkiewicz, Irena Gułajska i Henryk Koronkiewicz, zdjęcie w atleier fotograficznym, lata 20. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Eugenia Rynkiewicz na ganku domu przy ul. Wiktorii 17, Białystok, około 1970 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Anna Rynkiewicz, 15 stycznia 1936 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kobiety za ladą sklepową, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kobiety za ladą sklepową, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pogrzeb Michała Koronkiewicza, Białystok, 1957 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Eugenia i Aleksander Rynkiewiczowie, Baranowicze, Białoruś, 3 lipca 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Od lewej: Eugenia Rynkiewicz, Irena Gułajska, w dolnym rzędzie Krystyna Gułajska, altanka w ogrodzie, ul. Skorupska 28, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Irena Gułajska, Eugenia Rynkiewicz, Krystyna Gułajska, altanka w ogrodzie, ul. Skorupska 28, Białystok, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl