English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
DK I/01.08 Raporty i pisma dotyczące organizacji pracy w przedsiębiorstwach
Found : 864
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.05 Materiały dotyczące kobiet należących do Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.09 Materiały dotyczące zespołów wykonawczych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich: rozkazy, wykazy i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Relacja Franciszka Króla spisana na podstawie nagrania z 1988 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, brak daty, Spis obywateli polskich zmarłych w okresie od 24.11.1941 do 30.04.1942 w rejonie Dżizak, obw. Samarkanda

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl