English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.02 Dokumenty rodziny Brończyków 1876-1948
Found : 1381
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1949-07-01, Legitymacja [wydana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1947-10-07, Asygnata przychodowa [wydana przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1946-11-13, Formularz spisowy [z wykazem nieruchomości należącym do Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1945-03-04, Legitymacja członkowska [Stanisławy Zimodro wydana przez Związek Patriotów Polskich w ZSRR – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1940-04-13, Spis mienia sporządzony w czasie akcji deportacyjnej 13 kwietania 1940 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1989-12-20, Legitymacja informująca o nadaniu Stanisławowi Zimodro pośmiertnego „Medalu za udział w wojnie obronnej 1939” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1939-04-01, Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego Publicznej Szkoły Powszechnej w Dołhinowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1923-07-11, Akt uznania obywatelstwa [wydany przez Urząd Starostwa Wilejskiego dla Stanisława Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1953-09-30, Zaświadczenie [wydane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie dla Stanisławy Zimodro informujące o złożeniu kolokwium przed Okręgową Komisję Kolokwialną w Myśliborzu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1951-05-01, Dyplom [uznania za zasługi przy likwidacji analfabetyzmu w Polsce dla Stanisławy Zimodro wydany przez Pełnomocnika Rządu ds. Walki z Analfabetyzmem – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1949-01-04, Świadectwo lekarskie o uzdolnieniu fizycznym i umysłowym kandydata do służby państwowej [wydane przez Inspektora Szkolnego w Myśliborzu dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1948-02-06, Zaświadczenie [wydane przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do Spraw Ewakuacji osób narodowości polskiej i żydowskiej dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl