English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.03 Świadectwa szkolne Eugenii Mitisówny
Found : 2112
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1198 Szkoła Polska. [Pismo młodzieży szkół średnich]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1901-07-05, Odpis świadectwa dojrzałości Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1901-07-04, Świadectwo szkolne Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1906-08-13, Odpis świadectwa z Politechniki Federalnej w Zurychu dla Gustawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1901-07-05, Świadectwo dojrzałości Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1899-01-30, Świadectwo szkolne Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1896-01-30, Świadectwo szkolne Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1898-07-15, Świadectwo szkolne Gustawa Chobota wydane przez Gimnazjum Miejskie w Cieszynie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kanafoyski, Witold, 1934-07-05, Pismo zastępcy Inspektora Szkolnego w Wilejce do Stanisława Zimodro informujące o zwrocie świadectwa ślubu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1921-06-21, Świadectwo [szkolne Stanisława Zimodro wydane przez Departament Oświaty Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1911-01-13, Kopia świadectwa pracy Jana Piekutowskiego w słonimskim oddziale Białostockiego Banku Komercyjnego, wystawionego przez słonimski oddział Białostockiego Banku Komercyjnego.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl