English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.13 Zagraniczne gazety z pierwszych dni I wojny światowej
Found : 856
View:
1. 

Wronka, Kazimierz, "Warmia i Mazury po wyzwoleniu. Obrazy z tamtych lat". Opracowanie autorstwa Kazimierza Wronki na temat sytuacji na wymienionym obszarze w pierwszych latach po zakończeniu wojny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1986, Nekrologi o śmierci Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Wykaz odznaczeń za zasługi przyznawane podczas II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

K5 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: dokumenty różne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

K3 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Fiszka z wypisem informacji o akcjach Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1948-12-20, Zawiadomienie dla Eugenii Kamionko o przyjmowaniu życzeń noworocznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ulotka: „Obywatele!” – z czasów II wojny światowej wydana przez Dowódcę Frontu Ukraińskiego S. Timoszenki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Szablony listów wysyłanych z obozów jenieckich w czasie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1941, Kartki reglamentacyjne (przydział węgla, drewna, nafty na okres 1 XI – 31 XII 1941) z II wojny światowej należące do Bolesława Stachonia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1942, Kartki na mleko [z czasów II wojny światowej należące do Bolesława Stachonia – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl