English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.14 Dokumenty wojenne Eugenii Brończykowej 1918-1920
Found : 2359
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1986, Nekrologi o śmierci Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Majkowski, Lucjan, Relacja Lucjana Majkowskiego opisująca mord dokonany na mieszkańcach wsi Kaki Mroczki przez niemieckich żołnierzy. Relacja zawiera również listę pomordowanych. Do relacji załączony list Kazimierza Wronki do autora relacji, oraz krótka notatka odnośnie opisywanego wydarz

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Michałowska, Jolanta, brak daty, Informacja o Kazimierzu Sosnowskim. Niewola sowiecka. Pobyt w obozie jenieckim w Starobielsku. Deportacja w dn. 13 IV 1940 r. rodziny Michałowskich z Pińska do płn. Kazachstanu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1948-12-20, Zawiadomienie dla Eugenii Kamionko o przyjmowaniu życzeń noworocznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sosnowski, Kazimierz, 1940-03-09, Kartka pocztowa od Kazimierza Sosnowskiego do żony Anny wraz z przepisanym tekstem oryginału

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1989, Nekrologi o śmierci Wacława Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Lista zagadnień pozostawionych "do uzgodnienia" przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1928-08-27, Absolutorium [świadectwo przebiegu studiów Henryki Machnickiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1924-10-31, Dowód osobisty [wydany przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Henryki Machnickiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl