English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.15 Dokumenty szkolne Szczęsnego Brończyka 1920-1934
Found : 3035
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1198 Szkoła Polska. [Pismo młodzieży szkół średnich]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1922-06-24, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1922-01-30, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1921-06-27, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1921-01-29, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1920-01-30, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1920-06-24, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1921-06-21, Świadectwo [szkolne Stanisława Zimodro wydane przez Departament Oświaty Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1928-08-27, Absolutorium [świadectwo przebiegu studiów Henryki Machnickiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1924-10-31, Dowód osobisty [wydany przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Henryki Machnickiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1925-09-09, Książeczka legitymacyjna [wydana przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1923-10-30, Książeczka legitymacyjna [wydana przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1927-01-31, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl