English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/634.19 Prasa polska z lat 1934-1939
Found : 9567
View:
1. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1986, Nekrologi o śmierci Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1948-12-20, Zawiadomienie dla Eugenii Kamionko o przyjmowaniu życzeń noworocznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1989, Nekrologi o śmierci Wacława Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Lista zagadnień pozostawionych "do uzgodnienia" przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zaświadczenie dr W. Puławskiego o zdrowiu Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1921-01-04, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1920, Bilety wojskowe i dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1920, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Hemar, Marian, 1952-03-01, List Mariana Hemara do Eugenii Kamionko

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1964-12-10, Zaświadczenie o odznaczeniu Kazimierza Wronki Krzyżem Walecznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sikorska, Helena, List Heleny Sikorskiej do Eugenii Kamionko z podziękowaniem za życzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Informacja nt. Departamentu Obrony Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl