English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/641.02 Świadectwa szkolne
Found : 1122
View:
1. 

brak autora, 1899-01-30, Świadectwo szkolne Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1896-01-30, Świadectwo szkolne Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1901-07-04, Świadectwo szkolne Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1898-07-15, Świadectwo szkolne Gustawa Chobota wydane przez Gimnazjum Miejskie w Cieszynie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1927-01-31, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1926-06-28, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1926-01-31, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1925-06-20, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1925-01-31, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1924-06-28, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1924-02-01, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1923-06-28, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1923-02-01, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1922-06-24, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1922-01-30, Świadectwo szkolne dla Janiny Zofii Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl