English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/641.06.02 Korespondencja Tadeusza Ksawerego Szumańskiego nauczyciela szkoły ludowej
Found : 2562
View:
1. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1218 Vade Mecum. Pismo niezależne ludzi o różnych poglądach politycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1193 Tędy. Krakowskie Niezależne Pismo Społeczno-Literackie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Godecki, M[...], 1939-03-04, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Iwieńcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zdralewicz, J[...], 1934-10-04, Pismo Inspektora Szkolnego Wilejskiego do Stanisława Zimodro informujące o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela do publicznej szkoły powszechnej w Dołhinowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/1213 Verbum. Pismo Mazowieckiej Konfederacji "Solidarność"

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/1100 Wybór. Pismo Przyjaciół "Solidarności"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AO V/1099 Wybór. Pismo o sprawach kultury

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/1164 FATamorgana. Pismo pracowników Fabryki Automatów Tokarskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/1198 Szkoła Polska. [Pismo młodzieży szkół średnich]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/1202 Tęcza. Nieregularne Pismo Grona Młodzieży Niezależnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl