English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/641.06.03 Korespondencja Emmy Szumańskiej z synem Tadeuszem i jego żoną
Found : 791
View:
1. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kotioszko, Emma, List Emmy Kotiuszko

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.19 Listy Ryszarda Kamińskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.20 Listy Michała Musielaka do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kotioszko, Emma, 1944-10-21, List Emmy Kotiuszko do Janki Prokopowicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1938-03-12, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniami

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kościński, Piotr, 2003-03-03, Artykuł prasowy Piotra Kościńskiego pt. „Konflikt trwa. Polacy na Białorusi nadal skłóceni”, dotyczący sporu w łonie Związku Polaków na Białorusi oraz konfliktu między jego prezesem Tadeuszem Kruczkowskim a byłym prezesem Tadeuszem Gawinem, „Rzeczpospolita”, nr 52 [nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1928-12-12, Pożegnanie Jana Piekutowskiego przez współpracowników

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

List do Emmy Kotiuszko

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wańko[...], Maria, 1923-03-17, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniem za życzliwość i pomoc

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1928-09-24, List urzędowy skierowany do starosty pow. mołodeczańskiego, Jana Piekutowskiego, z informacją o przesłaniu zarysu historii 86 pułku piechoty

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1928-03-06, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z gratulacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl