English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/641.06.07 Korespondencja Walerii Krzyżanowskiej z bratową, Wandą Szumańską
Found : 7215
View:
1. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Trzciński, Tadeusz, 1978-02-08, List ks. Tadeusza Trzcińskiego dotyczący sprawy Wincentego Pęszyńskigo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1984-11-22, Odpis skrócony aktu zgonu Ottona Samborskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1994-02-21, Odpis skrócony aktu zgonu Walerii Samborskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AO V/1234 Wieści

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/1321 Polska i Świat

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/1198 Szkoła Polska. [Pismo młodzieży szkół średnich]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/1226 Victoria. Informacyjno-publicystyczne pismo związkowców

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AO V/1247 Wolna Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kartka z pieczątką meldunkową urzędu dzielnicowego dla Anny Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/1302 Zderzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/0272 Bajtel

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl