English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/641.06 Korespondencja
Found : 12881
View:
1. 

1955-07-26, Charakterystyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1949, Legitymacja Kombinatu Workuckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1955-02-09, Odpis z protokołu nr 60 zaświadczający uzyskanie przez Tadeusza Kunachowicza kwalifikacji do wykonywania zawodu maszynisty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1953-02-09, Odpis z protokołu nr 230 zaświadczający uzyskanie przez Tadeusza Kunachowicza kwalifikacji do wykonywania zawodu ślusarza

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kartka z pieczątką meldunkową urzędu dzielnicowego dla Anny Tomaszewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1915, 4 kartki pocztowe z tekstami z gazety "Głos Wolny"

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1948-12, Grypsy pisane z więzienia w Brześciu

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1948-09-17, Odpis z przesłuchania

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny opisujący pracę Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny zawierający informacje o życiu Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1935, Legitymacja Tadeusza Soleckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1989-11-16, Odpis protokołu przesłuchania Wawrzyńca Hary w sprawie śmierci Tadeusza Kuleszy, sporządzonego w Londynie w 1960 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1935, Legitymacja Mary Soleckiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1939, Fotografia z dedykacją "Na pamiątkę Jasi - Irka Firm[...]" przedstawiająca dwie uczennice na tle sali gimnastycznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl