English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/661.02 Dokumenty urzędowe (odpisy aktów chrztu, aktu małżeństwa, aktu zgonu, świadectwo urodzenia) z lat 1838-1905
Found : 565
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1923-09-01, Świadectwo urodzenia i chrztu Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1933-01-26, Odpis z odpisu metryk urodzenia i chrztu [Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1954-06-29, Odpis skrócony aktu zejścia [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1912-06-21, Odpis metrykalny [testimonium ortus et baptismi- świadectwo urodzenia i chrztu Bolesława Stachonia – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1954-07-06, Wyciąg aktu urodzenia [Józefa Merynga wydany przez Urząd Stanu Cywilnego we Włodawie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1903-02-01, Świadectwo chrztu Ludwika Jaska [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1919-03-03, Świadectwo zawarcia małżeństwa między Aleksandrem Safiakiem a Marią Mulak [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1906-02-07, Świadectwo chrztu [Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1984-11-22, Odpis skrócony aktu zgonu Ottona Samborskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl