English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/661.06 Dokumenty dotyczące spraw majątkowych z lat 1804-1820
Found : 2108
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1919-07-07, Upoważnienie wydane przez Państwowy Urząd do Spraw Jeńców w Warszawie Janowi Piekutowskiemu - komisarzowi Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu J.U.R w Pińsku do prowadzenia etapu i punktów żywnościowych w powiecie kobryńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1919-04-28, Zaświadczenie o pełnieniu funkcji Komisarza Urzędu na Pińsk przez Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1925-06-30, Mianowanie Jana Piekutowskiego prowizorycznym urzędnikiem administracyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1927-10-18, Zaświadczenie potwierdzające udział Jana Piekutowskiego - starosty powiatu mołodeczańskiego - w IV kursie instrukcyjnym dla starostów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1919-04-28, Zaświadczenie o przyjęciu Jana Piekutowskiego na tymczasową służbę w Państwowym Urzędzie do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników, a także powierzeniu w/w pełnienie obowiązków Komisarza Urzędu na Pińsk

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1920-07-24, Zaświadczenie z Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników o pełnieniu funkcji delegata Państwowego Urzędu J.U.R. w województwie pomorskim przez Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1920-08, Zaświadczenie tymczasowe o możliwości jazdy po mieście i poza Warszawą samochodem marki Ford należącym do Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl