English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/661.07 Dokumenty urzędowe dotyczące spraw spadkowych z lat 1871-1884
Found : 1462
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1915-09-09, Kopia pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skierowanego do Gubernatorów i Naczelników Miast z prośbą o wsparcie pełnomocników Centralnego Komitetu Obywatelskiego zajmującego się pomocą uchodźcom

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1927-05-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko Starosty w Mołodecznie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1927-12-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko starosty w Mołodecznie, w dotychczasowym, VII stopniu służbowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1920-09-24, Polecenie objęcia stanowiska Delegata J.U.R. na województwo poznańakie z jednoczesnym pełnieniem dotychczasowych obowiązków skierowane do Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Młodkowski, T[...], 1930-04-17, Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego do Stanisława Zimodro dotyczące spraw służbowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1916-03-10, Pismo pełnomocnika Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego skierowane do Okręgowego Komitetu Wołczańskiego do Spraw Wystawiania Odroczeń Rezerwistów z prośbą o odroczenie powołania do wojska dla Piekutowskiego do 15 września 1916 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1948-02-06, Zaświadczenie [wydane przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do Spraw Ewakuacji osób narodowości polskiej i żydowskiej dla Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl