English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/661.10 Dyplom
Found : 923
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2000-09, Dyplom potwierdzający mianowanie Jacka Łopuszańskiego na stopień kapitana [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1938, Dyplom Jacka Łopuszańskiego za zawody szermiercze [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1938-11-11, Dyplom [nadania Ludwikowi Jaskowi Srebrnego Medalu za długoletnią służbę nauczycielską – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1938-05-02, Dyplom [nadania Ludwikowi Jaskowi Brązowego Medalu za długoletnią służbę nauczycielską – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dyplom nadający tytuł doktora filozofii Bolesławowi Stachoniowi za pracę pt. „Stanowisko Polski i jej udziału w akcji antytureckiej 1453-1484”

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1938-04-15, Dyplom [przyznania „Brązowego Medalu za długoletnią służbę” dla Bolesława Stachonia przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1919-03-19, Dyplom Towarzystwa Broni przyznający odznakę honorową "Orlęta"

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1940-04-19, Dyplom mianowania Wacława Kamionko podpułkownikiem wydany przez Naczelnego Wodza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl