English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/661.11 Dokumenty Aleksandra Około-Kułaka z lat 1915-1929
Found : 1314
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1329 Praworządność - Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1098 WSN - Idee. Program, dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1937, Paszport [Stanisławy Zimodro – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1925-12-02, Pismo urzędowe z informacją o przeniesieniu Jana Piekutowskiego na inne stanowisko wraz z dniem 16 listopada 1925

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1925, Pismo urzędowe informujące, że Jan Piekutowski został zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu praktycznego na urzędnika I kategorii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1925-01-02, Pismo urzędowe skierowane przez Delegata Rządu w Wilnie do Jana Piekutowskiego z zawiadomieniem o ocenie pracy wykonywanej w 1924 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, brak daty, Bilet do Nowosybirska [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Aleksandra Guzicka. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1942-04-08, Luźne notatki Jacka Łopuszańskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Akt mianowania Jacka Łopuszańskiego na stopień kapitana [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1947, Karta urlopowa [Jacka Łopuszańskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1943-02-07, Karta wyposażenia osobistego [wojskowych: Jacka Łopuszańskiego, Zbigniewa Balko oraz Tadeusza Bujnowskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2000-09, Dyplom potwierdzający mianowanie Jacka Łopuszańskiego na stopień kapitana [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl