English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/277 Dokumentacja osobista i zawodowa
Found : 416
View:
1. 

AO V/1061 Stop

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1246 Wolny Czyn

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1198 Szkoła Polska. [Pismo młodzieży szkół średnich]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1930, Świadectwo egzaminu na stanowisko administracyjnych urzędników lekarskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1930-10-29, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do dr Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza: mianowanie na lekarza powiatowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1924-07-12, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: zaświadczenie o uprawnieniach do wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1942-06-30, Świadectwo szkolne Jadwigi Safiak wydane przez Siedmioklasową Polską Szkołę Powszechną w Jaśle [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1943-06-29, List do Jacka Łopuszańskiego z gratulacjami z okazji otrzymania odznaczenia wojskowego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1928-01-26, Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie do Stefana Tarasiuka: zwolnienie z obowiązków Starszego Asystenta

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl