English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/512.06 Broszury, artykuły, formularze
Found : 920
View:
1. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1070 Solidarność Zwycięży

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1101 Wydarzenia. Pismo informacyjne młodzieży szkół Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Biogram Jadwigi Bodalskiej z Lewandowskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Artykuł nt. Włodzimierza Pietrzaka pt. „…imienia Pietrzaka” opublikowany w „Przeglądzie Konińskim” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, brak daty, Artykuł nt. Tadeusza Pietrzaka pt. „…był naprawdę dobry” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, brak daty, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-10-29, Artykuł pt. „Dzieci głodnego Boga” opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gąsiorowska, Maria, brak daty, Sprostowanie artykułu Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek”, zamieszczony na łamach „Przeglądu Konińskiego” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Borek, Maria, brak daty, List Marii Borek i Marii Balcerkiewicz do Redakcji „Przeglądu Konińskiego” w sprawie artykułu Marii Gąsiorowskiej pt. „Taki był mój Turek” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kotowski, Marian, brak daty, Życiorys [Tadeusza Pietrzaka. Odpis sporządzony przez Mariana Kotowskiego z rękopisu matki Tadeusza Pietrzaka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Borek, Maria, 1996-05-27, List Marii Borek do Mariana Kotowskiego nt. rodziny Pietrzaków [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl