English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/597.01 Dokumenty dotyczące służby państwowej
Found : 938
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1925-12-30, Telegram z informacją o delegowaniu Jana Piekutowskiego do Wilna w celu odebrania odznaczenia z rąk Ministra

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1925-12-30, Informacja o delegowaniu Jana Piekutowskiego do Wilna po odbiór odznaczenia z rąk Ministra

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1928-03-06, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z gratulacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1938-03-12, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniami

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1928-12-12, Pożegnanie Jana Piekutowskiego przez współpracowników

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1920-12-30, Karta służbowa wydana Janowi Piekutowskiemu z informacją o objęciu stanowiska delegata w Baranowiczach i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1922-11-30, Podziękowanie skierowane do Jana Piekutowskiego – komisarza Urzędu Emigracyjnego – za życzliwość okazywaną Głównemu Komitetowi Pomocy Jeńcom i Repatriantom, który jest w trakcie likwidacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1924-06-21, Zaświadczenie wydane Janowi Piekutowskiemu z informacją o odbytym stażu pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1923-11-17, Pismo z Urzędu Emigracyjnego skierowane do Jana Piekutowskiego z prośbą o zakończenie etapu likwidacji Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1924-06-25, Tymczasowe zwolnienie Jana Piekutowskiego ze składania wyjaśnień dotyczących działalności zlikwidowanego etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1923-05-01, Odpis z Urzędu Emigracyjnego z informacją o podwyżce pensji Jana Piekutowskiego wraz z dn. 1.05.1923 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1924-10-01, Umowa zawarta pomiędzy delegatem Rządu w Wilnie a Janem Piekutowskim w sprawie stosunku służbowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1923-10-10, Podziękowanie, skierowane do Jana Piekutowskiego, za zaproszenie na uroczystość poświęcenia pomnika upamiętniającego zmarłych pracowników Etapu Repatriacyjnego w Baranowiczach

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1923-03-22, Odpis dokumentu urzędowego potwierdzającego nadanie Janowi Piekutowskiemu srebrnego krzyża za pomoc placówkom Polskiego Czerwonego Krzyża

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl