English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/597.04 Dokumentacja dotycząca edukacji
Found : 1572
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1934-03-24, Pismo z Rektoratu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do Bolesława Stachonia w sprawie stypendium [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Konopacki, Józef, brak daty, Życiorys Józefa Konopackiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1924-10-31, Dowód osobisty [wydany przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Henryki Machnickiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1925-09-09, Książeczka legitymacyjna [wydana przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1923-10-30, Książeczka legitymacyjna [wydana przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1932-03-08, Zaświadczenie [Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wydane dla Bolesława Stachonia, potwierdzające pełnienie obowiązków asystenta młodszego przy Katedrze historii średniowiecznej w UJK we Lwowie w latach 1925-1928 – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1934-03-13, Pismo z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Rektoratu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w sprawie stypendium Bolesława Stachonia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1928-08-27, Absolutorium [świadectwo przebiegu studiów Henryki Machnickiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pawlik, J., 1934-07-26, Pismo J. Pawlika, Dyrektora Państwowego Gimnazjum II w Stryju do Bolesława Stachonia w sprawie zaliczenia służby asystenckiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz pracy nauczyciela kontraktowego w Korpusie Kadetów do wysługi emerytalnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1903-05-27, Świadectwo dojrzałości Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1903-01-30, Świadectwo szkolne Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1902-06-29, Świadectwo szkolne Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1902-01-30, Świadectwo szkolne Ludwika Jaska wydane przez Gimnzajum Wyższe w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl