English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
IV/W/010 Wykaz polskich dzieci przyjętych do Domu Dziecka w Samborze
Found : 416
View:
1. 

brak autora, brak daty, Spis obywateli polskich zmarłych w okresie od 24.11.1941 do 30.04.1942 w rejonie Dżizak, obw. Samarkanda

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Spis obywateli polskich zmarłych w okresie od 3.12.1941 do 6.03.1942 przebywających w rejonie Samarkandy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AO V/0712 Miesięcznik Małopolski

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AO V/1253 Edukacja i Dialog

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Relacja Mirosława Hentosza spisana na podstawie nagrania z 1992 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Żelazna róża [wspomnienia - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Relacja Mirosława Hentosza spisana na podstawie nagrania z 1986 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

K2 Powiat Brzeski w latach 1945-1947

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

K1 Powiat brzeski w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl