English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
IV/W/017 Wykaz dzieci zapamiętanych przez Stanisława Kraińskiego z domów dziecka Jemieck i Sija
Found : 260
View:
1. 

brak autora, brak daty, Spis obywateli polskich zmarłych w okresie od 24.11.1941 do 30.04.1942 w rejonie Dżizak, obw. Samarkanda

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Spis obywateli polskich zmarłych w okresie od 3.12.1941 do 6.03.1942 przebywających w rejonie Samarkandy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.21 Listy Stanisława Michałowskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.05 Materiały dotyczące kobiet należących do Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.09 Materiały dotyczące zespołów wykonawczych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich: rozkazy, wykazy i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl